Rekvirering av bygdeavgiftsmedel

Under sommaren 2020 har Länsstyrelsen Västerbotten meddelat att under vecka 29-31 har de inte någon service för utbetalning av rekvirerade bygdeavgiftsmedel.

Rekvisitioner kan skickas in men ingen utbetalning kan göras under vecka 29-31. Storumans kommun granskar alla rekvisitioner som remitteras från Länsstyrelsen löpande.

Rekvisition, det vill säga ansökan om utbetalning, lämnas på särskild blankett som finns att ladda ner på Länsstyrelsens hemsida. Rekvirering sker maximalt tre gånger under projektets livslängd eller enligt som framgår av beslutet. Observera att om ni erhållit förskott räknas det som första rekvisitionen.

Till rekvisitionen bifogas kostnadssammanställning och fakturakopior. Alla fakturor måste vara ställda till stödmottagaren, avse beviljade projektaktiviteter och ha uppstått inom beslutad projekttid för att betraktas som stödberättigande. Om ni inte hinner genomföra era aktiviteter och betala kostnaderna i tid ska ni ansöka om förlängning av projektet.

Rekvisitioner mailas till Länsstyrelsen i Västerbotten.

E-post: Skickas till länsstyrelsen centrala e-postlåda: vasterbotten@lansstyrelsen.se 

Rekvisition via e-post märks med "Rekvisition bygdemedel".

Publicerad den 12 juni 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)