Lokalt aktivitetsstöd

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Kontaktpersoner
Gunilla Pettersson
Kultur- och biblioteksansvarig
Telefon: 0951-141 78
E-post: gunilla.pettersson@storuman.se

Marianne Lundqvist
Barn- och ungdomsbibliotekarie
Telefon: 0951-141 81
E-post: foreningsbidrag@storuman.se

Ansvarig nämnd

Om du driver, eller är medlem i, en förening i Storumans kommun och planerar eller har genomfört en aktivitet för ungdomar, kan du söka lokalt aktivitetsstöd från kommunen. Lokalt aktivitetsstöd från kommunen kan din förening söka två gånger per år och ska inte blandas ihop med Riksidrottsförbundets lokala aktivitetsstöd som du söker separat.

Kan min förening få bidrag?
Föreningen ska uppfylla följande kriterier:

 • Huvudorganisationen söker bidraget för samtliga sektioner.
 • Föreningen har registrerat aktuella föreningsuppgifter i kommunens föreningsregister. Detta ska göras senast 1 juni varje år via kommunens e-tjänst: Anmäl eller uppdatera uppgifter i föreningsregistret (öppnas i nytt fönster).
 • Föreningen har en aktuell alkohol- och drogpolicy som innehåller en handlingsplan som beskriver föreningens förebyggande arbete runt droger. Handlingsplanen ska årligen diskuteras på föreningens årsmöte/medlemsmöte under en specifik punkt (drogpolicy). Drogpolicyn ska vara daterad, underskriven av föreningens ordförande och ska bifogas bidragsansökan.

Aktiviteten/aktiviteterna ska uppfylla följande kriterier:

 • Arrangemanget eller aktiviteten ska genomföras lokalt.
 • Minst tre personer i åldern 7-20 år ska delta (samma person kan delta endast i en sammankomst per dag, i en och samma förening).
 • Aktiviteten ska pågå minst en timme.
 • Samma aktivitet får inte delas upp i flera mindre grupper.
 • Föreningen får inte ta betalt för aktiviteten (t.ex. entréavgift).
 • Aktiviteten får inte ge ekonomiskt utbyte (t.ex. för jakt, fiske, bärplockning).
 • Ledaren för aktiviteten ska vara utsedd av föreningen och vara minst 13 år.
 • Närvarokort ska fyllas i och en ledare ska intyga att närvarokorten innehåller korrekta uppgifter. Närvarokorten ska förvaras hos föreningen under minst 4 år och kommunen kan komma att genomföra en revision. Närvarokorten ska dock inte skickas in till kommunen.

Hur ansöker jag?
Börja med att uppdatera föreningens uppgifter i kommunens föreningsregister. Detta görs via kommunens e-tjänst: Anmäl eller uppdatera uppgifter i föreningsregistret (öppnas i nytt fönster). Detta måste göras för att själva bidragsansökan sedan ska vara komplett.

Ansökan om lokalt aktivitetsstöd görs därefter via kommunens separata e-tjänst: Ansök om lokalt aktivitetsstöd (lämpligtvis av föreningens ordförande). Till ansökan ska aktuell drogpolicy och protokoll från senaste årsmötet bifogas.

Bidrag ges med 50 kronor per tillfälle/sammankomst där minst tre personer i åldern 7-20 år deltar (en ledare i åldern 13-20 år är också bidragsberättigad).

När ska jag ansöka?
Bidraget kan sökas två gånger per år och det söks i efterhand (d.v.s. efter att ni har genomfört aktiviteten ni ansöker om bidrag för). Sista ansökningsdag beror på när aktiviteten har genomförts.

Följande datum gäller:
Senast 25/8 om aktiviteten har genomförts under perioden 1/1-30/6.
Senast 25/2 om aktiviteten har genomförts under perioden 1/7-31/12 (föregående år).

Det är mycket viktigt att du skickar in din ansökan i tid! För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.

Publicerad den 10 november 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Relaterad information