Övrigt bidrag

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Kontaktpersoner
Gunilla Pettersson
Kultur- och biblioteksansvarig
Telefon: 0951-141 78
E-post: gunilla.pettersson@storuman.se

Marianne Lundqvist
Barn- och ungdomsbibliotekarie
Telefon: 0951-141 81
E-post: foreningsbidrag@storuman.se

Ansvarig nämnd

Om ni har en förening i Storumans kommun och har genomfört ett arrangemang eller köpt in utrustning eller liknande, kan ni ansöka om kommunalt övrigt bidrag.

Kan min förening få bidrag?
Alla föreningar i Storumans kommun som finns med i kommunens föreningsregister kan söka om övrigt bidrag en gång per år. Bidraget betalas ut för högst 50 procent av sökt belopp (totalt högst 2 000 kronor per förening och år) mot uppvisande av kvitto på kostnaderna. 

Hur ansöker jag?
Innan ansökan kan göras ska föreningen uppdatera sina uppgifter i kommunens föreningsregister. Detta görs i kommunens e-tjänst: Anmäl eller uppdatera uppgifter i föreningsregistret (öppnas i nytt fönster). Detta måste göras för att själva bidragsansökan sedan ska vara komplett.

Ansökan om övrigt bidrag görs därefter av lämpligtvis föreningens ordförande via kommunens separata e-tjänst: Ansök om övrigt bidrag (öppnas i nytt fönster). Till ansökan ska kvittokopior på kostnaderna och protokoll från senaste årsmötet bifogas.

När ska jag ansöka?
Kommunen tar fortlöpande emot ansökningar om övrigt bidrag, men bidraget betalas ut vid två tillfällen per år (en gång på hösten och en gång på våren).

Publicerad den 10 november 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Relaterad information

Anmäl/uppdatera i Storumans kommuns föreningsregister (öppnas i nytt fönster)

Ansök om övrigt bidrag (öppnas i nytt fönster)