Skötsel- och anläggningsbidrag

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Kontaktpersoner
Gunilla Pettersson
Kultur- och biblioteksansvarig
Telefon: 0951-141 78
E-post: gunilla.pettersson@storuman.se

Marianne Lundqvist
Barn- och ungdomsbibliotekarie
Telefon: 0951-141 81
E-post: foreningsbidrag@storuman.se

Ansvarig nämnd

Föreningar i Storumans kommun som sedan tidigare har avtal med kommunen om att sköta, underhålla och utöva tillsyn av exempelvis skidspår, idrottsplats, slalombacke eller isbana kan ansöka om skötselbidrag.

Kan min förening få bidrag?
Om din förening sedan tidigare har avtal med kommunen, så kan du ansöka om skötselbidrag. Bidraget utbetalas två gånger per år enligt gällande regler, efter ansökan av ansvarig förening. Föreningen åtar sig därmed att utöva tillsyn, preparering, vattenspolning och snöröjning av anläggningen. Anläggningen ska vara tillgänglig för allmänheten och kunna nyttjas under hela innevarande säsong. Den ska även besiktas varje år.

Vad gör jag om min förening saknar avtal med kommunen?
För anläggningar med skidspår där avtal om ersättning saknas, kan ett bidrag för dagskidspår ges med 1 000 kronor efter ansökan av ansvarig förening. Använd kommunens e-tjänst: Ansök om skötsel-/anläggningsbidrag (öppnas i nytt fönster). Till ansökan ska protokoll från senaste årsmötet bifogas.

Om din förening vill ta på er ansvaret för en anläggning som varken är dagskidspår eller har avtal med kommunen om ersättning, ska ni skicka en skriftlig ansökan direkt till fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen för beslut. I sådana fall kan inte kommunens e-tjänst om skötselbidrag användas.

Hur ansöker jag?
Skötsel-/anläggningsbidrag kan sökas två gånger per år och det söks i efterhand (d.v.s. efter innevarande säsong). Innan ansökan kan göras ska föreningen uppdatera sina uppgifter i kommunens föreningsregister. Detta görs i kommunens separata e-tjänst: Anmäl eller uppdatera uppgifter i föreningsregistret (öppnas i nytt fönster). Detta måste göras för att själva bidragsansökan sedan ska vara komplett.

Ansökan om skötsel-/anläggningsbidrag görs därefter lämpligtvis av föreningens ordförande via kommunens e-tjänst : Ansök om skötsel-/anläggningsbidrag (öppnas i nytt fönster). Till ansökan ska årsmötesprotokoll från senaste årsmötet bifogas.

När ska jag ansöka?
Det är mycket viktigt att du skickar in din ansökan i tid! Sista ansökningsdag beror på om det gäller en vinter- eller en sommaranläggning. Följande datum gäller:

Senast 25/4 för vinteranläggningar
Senast 25/9 för sommaranläggningar 

Observera att för sent inkommen ansökan inte ger rätt till bidrag.

Publicerad den 10 november 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Relaterad information