Lokala skoterföreskrifter

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Mattias Åkerstedt
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 83

Ansvarig nämnd
Stoppskylt

Sedan många år tillbaka råder ett skoterförbud i bland annat Hemavans by. Syftet med förbudet är att få bort snöskoterkörning inom bland annat skidspår, skidbackar och att minska bullret inom bostadsområden. 

Förbudsområden

Karta över förbudsområde med tillåtna skoterspår, föreskrifter och information om generella regler för snöskoterkörning finns tillgänglig under relaterad information samt på:

  • Vid infarterna till Hemavan, utmed skoterleden
  • Kommunkontoret i Storuman, under ordinarie kontorstid
  • Tärna Samservice i Tärnaby, under ordinarie kontorstid samt
  • BayHill Center (affärsgallerian) i Hemavan under ordinarie öppettider.

Lokala trafikföreskrifterna finns i sin helhet att läsa på Svensk Trafikföreskriftssamling (STFS) samt till höger under relaterad information.

När det gäller Storuman, Stensele och Tärnaby har föreskrifterna samma utformning som vid utfärdandet år 2003.

Hemavan

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat ge dispens för vissa skoterspår inom förbudsområdet i Hemavan från och med 1 november 2020 till och med 5 maj 2021.

Karta och gällande generella regler hittar ni under "relaterad information".

Kontrollera information om skoterkörning inom varje bostadsområde. Kartor och beslut finns under "relaterad information".

Frågor besvaras av

Frågor kring lokala trafikföreskrifter besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71. Övriga frågor kring skoterleder besvaras av Karolina Ivebo Lantz, telefon 0951-140 52.

Publicerad den 8 oktober 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)