Aktuella skoterförbud

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Teknisk chef
Tomas Nordström
0954-140 01
070-210 50 11

tomas.nordstrom@storuman.se

Ansvarig nämnd
Skoterled i solnedgång

I vissa områden och under vissa perioder är skotertrafiken reglerad eller förbjuden. Stora delar av fjällen är sådana områden. I fjällen finns regleringsområden enligt terrängkörningslagen där man bara får köra på skoterleder. På den här sidan uppdaterar vi om vilka aktuella tillfälliga skoterförbud som finns i Storumans kommun.

Tillfälliga skoterförbud för ortsbor

 Ortsbor folkbokförda väster om odlingsgärnsen har rätt att köra skoter på allmänna leder även efter majförbudet träder ikraft 5 maj. Från och med 11 maj råder dock skoterförbud även för ortsbor på följande skoterleder: 

- AC 24: Brånaberg - Diksele
- AC 52: magasjön - Suojale (inklusive Danabäcken-Rödingträsket)

Läs mer i beslutet som finns på länken nedan. 

Skoterföbud på Brånabergsleden och Magasjöleden 

Majförbudet träder i kraft 5 maj

I Västerbottens län infaller skoterförbud på all statlig mark väster om odlingsgränsen i maj, det så kallade Majförbudet. Datumet då förbudet träder i kraft är reglerat till den 5 maj alla år enligt ett beslut från 2014.

Vajorna är mycket känsliga för störning tiden innan kalvningen, det är inte ovanligt att vajorna "kastar" sina foster om de blir stressade. Är betet dåligt är det viktigt att renarna inte skräms från sina betesgropar. Skräms de kan de vandra miltals innan de stannar upp och börjar beta. Det gör att renarna slösar med sina energiresurser, vilket medför att andelen renar som överlever minskar.

Undantag från beslutet finns. Bland annat är personer folkbokförda väster om odlingsgränsen undantagna från förbudet vid färd efter allmän skoterled och Majförbudet gäller inte heller i samband med husbehovsfiske. Hela beslutet "Terrängkörningsreglering i Västerbottens läns fjällområde" finns att ladda ner på länsstyrelsens hemsida.

Allmän information om skoterförbud

Skoterlederna inom regleringsområden för skoter är uppmärkta i terrängen med ledkryss och påbudsskyltar. Som skoteråkare får du alltså inte avvika från leden. Skoterleden är 100 meter bred och ledkrysset sitter i mitten av leden. 

Inom Vindelfjällens naturreservat råder skoterförbud, till reservatet hör även Artfjället som är beläget väster om E12:an och norr om Tängvattnets dalgång. Gränsen för reservatet sträcker sig långt ner i skogsområdet. Och kom ihåg att skoteråkning inte ingår i allemansrätten, ta reda på om det är privata markägare där du planerar att köra.

Majförbudet träder i kraft 5 maj

I Västerbottens län infaller skoterförbud på all statlig mark väster om odlingsgränsen i maj, det så kallade Majförbudet. Datumet då förbudet träder i kraft är reglerat till den 5 maj alla år enligt ett beslut från 2014.

Vajorna är mycket känsliga för störning tiden innan kalvningen, det är inte ovanligt att vajorna "kastar" sina foster om de blir stressade. Är betet dåligt är det viktigt att renarna inte skräms från sina betesgropar. Skräms de kan de vandra miltals innan de stannar upp och börjar beta. Det gör att renarna slösar med sina energiresurser, vilket medför att andelen renar som överlever minskar.

Undantag från beslutet finns. Bland annat är personer folkbokförda väster om odlingsgränsen undantagna från förbudet vid färd efter allmän skoterled och Majförbudet gäller inte heller i samband med husbehovsfiske. Hela beslutet "Terrängkörningsreglering i Västerbottens läns fjällområde" finns att ladda ner på länsstyrelsens hemsida.

Skoterförbud med stöd av lokala trafikföreskrifter:

Storumans kommun har beslutat om att motordrivna fordon inte får föras i terräng enligt följande:

  1. inom detaljplanlagda områden i Storuman, Stensele och Hemavan.
  2. inom skidbackar, pulkbackar och liknande i Storuman, Tärnaby och Hemavan
  3. i skidspår i Storuman/Stensele, Tärnaby och Hemavan.

Under relaterad information kan du läsa mer om lokala skoterföreskifterna och dispensen för körning inom Hemavan by.

Publicerad den 8 maj 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)