Aktuella skoterförbud

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Teknisk chef
Tomas Nordström
0954-140 01
070-210 50 11
tomas.nordstrom@storuman.se

Ansvarig nämnd
Skoterled i solnedgång

I vissa områden och under vissa perioder är skotertrafiken reglerad eller förbjuden. Stora delar av fjällen är sådana områden. I fjällen finns regleringsområden enligt terrängkörningslagen där man bara får köra på skoterleder. På den här sidan uppdaterar vi om vilka aktuella tillfälliga skoterförbud som finns i Storumans kommun.

Skoterförbud Virisfjället, Luspfjället och Löfjället VA11, VA12, VA17

Från och med 9 april råder skoterförbud i VA11, VA12 och VA17. Skoterlederna mellan Abelvattnet – Bojtiken, Virisen - Rönnbäcken i dessa områden hålls öppna. Beslutet gäller till nytt beslut fattas alternativt att majförbudet träder ikraft den 5 maj. 

Karta över området

Beslut om skoterförbud område VA11, VA12 och VA17

Skoterförbud Ryfjället U16, U17, U18

Ryfjället stängs för skotertrafik från och med 7 april. Förbud gäller inte körning längs färdsträcka Yttervik –Muolteke –Vasksjön eller körning längs skoterled Mellansjö-Rauksdalen-Gamjärvsjön. Beslutet gäller till nytt beslut fattas alternativt att majförbudet träder ikraft den 5 maj. 

Karta över området

Beslut om skoterförbud Ryfjället område U16, U17, U18

Skoterförbud VA18 och VA19

Norra Gardfjället och Gebnafjället stängs för skotertrafik från och med måndag 29 mars. Skoterleden Ripfjäll–Matsdal–Virisen hålls öppen för trafik. En tillfällig led stakas mellan Björkås och Gransjön. Kom ihåg att inte avvika från leden. Karta och mer information finns på länken nedan. 

Avlyst område VA 18 och VA 19 från 29 mars

Allmänna majförbudet

I Västerbottens län infaller skoterförbud på all statlig mark väster om odlingsgränsen i maj, det så kallade Majförbudet. Datumet då förbudet träder i kraft är reglerat till den 5 maj alla år enligt ett beslut från 2014.

Vajorna är mycket känsliga för störning tiden innan kalvningen, det är inte ovanligt att vajorna "kastar" sina foster om de blir stressade. Är betet dåligt är det viktigt att renarna inte skräms från sina betesgropar. Skräms de kan de vandra miltals innan de stannar upp och börjar beta. Det gör att renarna slösar med sina energiresurser, vilket medför att andelen renar som överlever minskar.

Undantag från beslutet finns. Bland annat är personer folkbokförda väster om odlingsgränsen undantagna från förbudet vid färd efter allmän skoterled och Majförbudet gäller inte heller i samband med husbehovsfiske. Hela beslutet "Terrängkörningsreglering i Västerbottens läns fjällområde" finns att ladda ner på länsstyrelsens hemsida.

Allmän information om skoterförbud

Skoterlederna inom regleringsområden för skoter är uppmärkta i terrängen med ledkryss och påbudsskyltar. Som skoteråkare får du alltså inte avvika från leden. Skoterleden är 100 meter bred och ledkrysset sitter i mitten av leden. 

Inom Vindelfjällens naturreservat råder skoterförbud, till reservatet hör även Artfjället som är beläget väster om E12:an och norr om Tängvattnets dalgång. Gränsen för reservatet sträcker sig långt ner i skogsområdet. Och kom ihåg att skoteråkning inte ingår i allemansrätten, ta reda på om det är privata markägare där du planerar att köra.

Skoterförbud med stöd av lokala trafikföreskrifter:

Storumans kommun har beslutat om att motordrivna fordon inte får föras i terräng enligt följande:

  1. inom detaljplanlagda områden i Storuman, Stensele och Hemavan.
  2. inom skidbackar, pulkbackar och liknande i Storuman, Tärnaby och Hemavan
  3. i skidspår i Storuman/Stensele, Tärnaby och Hemavan.
Publicerad den 9 april 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)