Nyheter

Detaljplan för nya området Västbyn har antagits av kommunfullmäktige

Idag har kommunfullmäktige antagit detaljplanen för - Björkfors 1:707, Västbyn i Hemavan. Det är en milstolpe i Hemavans utveckling som nu innebär stora möjligheter både för fler bostäder och fritidshus men framförallt för fler områden för utförsåkning, handel och andra aktiviteter för destinationen. Det har varit en lång och krävande process som pågått under flera års tid.

Området ligger utanför detaljplanelagt område. Planförslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Hemavan från 2011 då området är tänkt för fritidsboende och alpint intresseområde. Västbyn omfattar cirka 120 hektar och öppnar upp för sammanlagt 3 000 nya bäddar i området. Här ska det finnas möjlighet för hotell, restauranger, café, butiker och aktiviteter som till exempel skridskobana eller cykling.

Målet är att stärka Hemavan som destination och göra Hemavan ännu mera attraktivt året runt. Nya områden för utförsåkning med en ny sittlift samt en kortare släplift för barn finns i planen. Fler arbetstillfällen ska möjliggöras. Planen inriktas mot tät bebyggelse med kommersiella eller semikommersiella bäddar närmast väg E12 samt glesare bebyggelse i övre delarna av området.

– Den detaljplan som kommunfullmäktige har antagit i dag öppnar nu för den enskilt största expansionen i Hemavan. Med cirka 3 000 nya bäddar, nya liftar och nedfarter tar Hemavan ytterligare ett stort steg i utvecklingen av Sveriges största skiddestination norr om Åre. Den starka utveckling som vi har sett i Hemavan Tärnaby de senaste åren får nu en ny kraftig injektion. Det här är bra, inte bara för Storumans kommun, utan för hela regionen, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell.

– Denna satsning som görs i Hemavan kommer att generera besökare som gör att besöksnäringen kommer att kunna utvecklas och stärkas. Det blir ett riktigt lyft som kommer att generera arbetstillfällen under lång tid framöver för hela samhället, säger Anders Persson, företagare, ordförande i Visit Hemavan Tärnaby och samt fritids- kultur och utbildningsnämnden.

I samrådsredogörelsen och senare även granskningsutlåtande har Storumans kommun bemött de synpunkter som inkommit samt sammanfattat vilka justeringar som utförts. Ett fåtal yttranden har inkommit från privatpersoner och boende i Hemavan och de har främst handlat om funderingar kring begränsad tillgänglighet till fjället och naturen.

– Det här är den enskilt största planen vi gjort och den kommer framförallt att gynna utförsåkningen i området. Det gynnar företagande i hela regionen och i Storumans kommun. Det har varit en lång process men äntligen har vi fått fram planen och är i mål med den, säger Peder Wiklund, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

– Detaljplanen visar vägen för hur en expansiv men hållbar tillväxt ska se ut. Med planen på plats kommer vi att se både hotell, butiker, restauranger, turistboende, skidliftar och ett helt nytt skidområde växa fram i en storslagen fjällmiljö. Det glädjer oss på kommunen att det är flera företag som har investeringsbeslut och som satsar långsiktigt på området. Vi får ett område som stärker sin konkurrenskraft ytterligare med nya intressanta nedfarter som inbjuder till häftig skidåkning och kringaktiviteter som ger en helårsupplevelse, säger Johan Duvdahl, näringslivschef.

– Ett ytterligare spadtag tas nu när det gäller utvecklingen av Hemavan. En utveckling som spiller över till andra delar av kommunen, avslutar Karin Malmfjord, kommunstyrelsens vice ordförande.

Mer information och underlag finns på www.storuman.se/vastbyn

Publicerad den 14 september 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)