Bygga, bo & miljö

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd
Husbygge i Hemavan
Foto: Tim Sehlström

Här hittar du information om det som rör byggande, boende och miljö, översiktlig planering, lediga tomter, bygglov, att anordna avlopp, avfall och återvinning, energi, brandskydd, naturvård, dricksvatten och mycket mer.

Om du ska bygga nytt hus eller bygga om ditt gamla finns det ett antal lagar, bestämmelser och beslut att följa. Här hittar både privatpersoner och företag fakta om vad som gäller.

Här kan du också läsa om planerna för bebyggelsen i olika områden.

Det mesta du behöver veta om din boendemiljö och miljön i stort hittar du också här, liksom information om brandskydd, naturen och kommunens energi- och klimatrådgivning.

För att du ska få så bra information som möjligt hänvisar vi också till andra webbplatser, som exempelvis Lantmäteriet, Naturvårdsverket, Boverket, Länsstyrelsen i Västerbottens län och många fler aktörer.

Publicerad den 25 januari 2021