Nyheter

Distansundervisning för åk 7-9 på Röbroskolan

Med anledning av att en stor andel av personalen är frånvarande på grund av sjukdom och hushållskarantän för covid-19 har huvudman beslutat att åk 7-9 på Röbroskolan övergår till distansundervisning från och med tisdag 23 februari till och med fredag 5 mars då sportlovet inleds. Torsdag den 11 mars tas nya beslut utifrån rådande läge.

Måndag 22 februari bedrivs ingen undervisning, då personalen förbereder sig inför distansundervisningen. Detta innebär att eleverna är helt lediga.

Om det finns behov att hämta skolmaterial under dagen kontakta mentor i första hand. Vårdnadshavare till elever som är i behov av särskilt stöd kommer att kontaktas av speciallärare eller mentor under måndagen och en plan utarbetas tillsammans.

Elever i grundsärskola och elever som går i särskild undervisningsgrupp omfattas inte av detta beslut. De eleverna kommer till skolan som vanligt på måndag och undervisas på Skeppet. Även vår förberedelsegrupp undervisas på skolan.

På måndag kommer vi inte att kunna lämna ut matlådor. Kostchefen återkommer med information under måndagen om organisationen gällande beställning och utlämning av matlådor.

Det är viktigt att vårdnadshavare och elever håller sig uppdaterade och följer informationen via Schoolsoft där vi uppdaterar löpande.

Publicerad den 21 februari 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)