Nyheter

Industri- och logistikcentrum i Storuman AB och Cloudberry estates Sverige AB har träffat en förlikning

Tingsrätten fastställde i november 2019 att Industri- och logistikcentrum i Storuman AB (ILC) i förhållande till Cloudberry estates Sverige AB (Cloudberry) är ägare till det markområde som tidigare utgjorde fastigheten Förrådet 1. Domen har överklagats och fått prövningstillstånd i hovrätten.

Parterna har efter fortsatta förhandlingar kommit överens om att det är bäst för båda bolagen att träffa en förlikning i tvisten. Förlikningen innebär att ILC köper det markområde av Cloudberry som tidigare utgjorde fastigheten Förrådet 1 för 525 000 kronor. Fastigheten värderades till 7,4 miljoner kronor år 2014 och 9,7 miljoner kronor år 2019 av Svefa.

En förlikning sätter punkt för en fortsatt utdragen och kostsam rättsprocess, med flera komplicerade rättsfrågor där utgången av tvisten inte med säkerhet går att bedöma. Hovrätten har funnit skäl att ta upp målet och ompröva tingsrättens bedömning att parternas avsikt inte var att sälja Förrådet 1. Bolagets möjlighet att överklaga hovrättens framtida avgörande till Högsta domstolen är mycket små. En förlust riskerar att få betydande negativa ekonomiska konsekvenser för bolaget och kommunen.

– Det har varit en lång och mycket komplicerad process, där bolagets styrelse har bedömt att det är till fördel för bolaget och kommunen att träffa en förlikning. Av flera möjliga dåliga alternativ är detta det minst riskfyllda. Nu vill vi få ett avslut och kunna gå vidare och jobba med andra frågor som är viktiga för Storumans kommuns framtid, säger Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande och styrelseordförande i ILC.

ILC har i tvisten biträtts av advokaten Agneta Gustafsson och biträdande juristen Jakob Reimhagen vid Advokatbyrån Nywa.

För frågor och ytterligare kommentarer är media välkomna att kontakta:

Tomas Mörtsell
Kommunstyrelsens ordförande och ordförande i ILC
070-548 86 29
tomas.mortsell@storuman.se

Publicerad den 20 juli 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)