Nyheter

Information från socialtjänsten om Covid-19

Med anledning av Coronaviruset, Covid-19, spenderar många vuxna mer tid hemma med sina familjer. Många upplever en ökad stress på grund av vilka ekonomiska och privata konsekvenser spridningen av viruset kan få. Därför finns en oro för att både vuxna och barn i större utsträckning kan utsättas för våld och övergrepp i hemmet.

  • Upplever du att du har gått över gränsen och använt våld mot någon i ditt hem eller känner du en oro för att det skulle kunna hända?
  • Är du i en relation där du blir utsatt för våld, kontroll, kränkningar och/eller övergrepp?
  • Är du ett barn eller ungdom som blir utsatt för våld hemma eller bevittnar våld mellan andra i ditt hem?

Vi på socialtjänsten arbetar för att både barn och vuxna ska kunna känna sig trygga hemma. Vi kan ge stöd till både våldsutsatta och våldsutövare och arbetar med att ge stöd till barn som behöver en förändrad hemsituation. Tillsammans med oss arbetar två familjebehandlare som kan stötta barn och deras föräldrar samt en öppenvårdsbehandlare som kan erbjuda samtalsbehandling vid riskbruk/beroende och våldsutövande. Öppenvårdsbehandlaren kan även ge stöd till anhöriga.

Information till dig som är barn och vill veta hur du kan göra om du behöver stöd.

För dig som är våldsutsatt kvinna finns även Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50 för stöd.

Telefonnumret till socialtjänstens mottagningsenhet är 0951-140 22 och telefontiden måndag-onsdag kl 9:00-11:00 samt fredag kl 9:00-11:00. Du kan även ta kontakt genom att maila till mottagningsenheten@storuman.se. Vid akuta ärenden övrig tid ring kommunens växel på 0951-140 00 och be att få bli vidarekopplad till socialsekreterare.

Publicerad den 27 mars 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)