Nyheter

Kommunstyrelsens ordförande har diskuterat coronapandemin med Kronprinsessparet

Kronprinsessparet på distansmöte
Foto: Victor Ericsson, Kungl. Hovstaterna

Torsdag 14 januari har kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell haft ett halvtimmeslångt digitalt möte med Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel för en diskussion kring hur Storumans kommun har påverkats av Coronapandemin. Mötet handlade till stor del om hur kommunen, dess medborgare och företag har påverkats av pandemin.

Kronprinsessparet ställde många frågor både kring hur det rent praktiskt har fungerat att bedriva verksamheten i framförallt äldreomsorgen under pandemin, hur brukare, anställda och anhöriga har påverkats av smittspridningen och vilka erfarenheter och slutsatser man kan dra av arbetet med att möta de utmaningar som pandemin har ställt kommunen inför.

Kronprinsessparet och Tomas Mörtsell diskuterade också hur kommunens näringsliv har påverkats av Coronapandemin och vilken bedömning man kan göra kring när en återhämtning för framförallt besöksnäring, service och handel kan ske. En positiv effekt av pandemin som kronprinsessparet lyfte vid mötet, är att pandemin har gjort att fler människor fått möjlighet att upptäcka vilka möjligheter den svenska naturen och inte minst fjällen har som besöksmål.

Den påbörjade vaccineringen diskuterades och kronprinsessparet tyckte att det var en positiv nyhet att vaccineringen har kunnat påbörjas i Storumans kommun.

Avslutningsvis skickade kronprinsessparet en varm hälsning och uttryckte stor uppskattning för de insatser som gjorts under smittspridningen i kommunen. Framförallt riktade man sig till de anställda inom kommunens verksamheter som har gjort fantastiska insatser i ett väldigt pressat läge. Det ville man från kronprinsessparets sida särskilt tacka för.

Tomas Mörtsell avslutade med att tacka för ett mycket bra möte och att Kronprinsessparet tagit initiativ till mötet. Tomas Mörtsell lovade också att framföra Kronprinsessparets hälsning till kommunen och samtliga uttryckte förhoppningen att kunna ses igen, gärna på plats i kommunen när pandemins effekter avtagit.

Publicerad den 15 januari 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)