Nyheter

Kulturbryggans strukturbidrag till Aejlies i Tärnaby

samiskt centrum

I Dearna/Tärnaby pågår en utveckling av det samiska kultur- och resurscentrumet Aejlies, där också ett nytt samiskt museum ska etableras. Kulturbryggan, en del av statliga Konstnärsnämnden, har beviljat 1,9 miljoner kronor i strukturbidrag till etablering av multidisciplinära produktionsplatser för konst och kultur på Aejlies.

Enligt planerna ska det investeras i verkstäder för hård- och mjukslöjd, ateljé, utställningslokal och kontorsplatser.

– Detta innebär en möjlighet att skapa något fantastiskt i Tärnaby, en viktig pusselbit i Aejlies utveckling. Jag ser det som en naturlig fortsättning på det arbete vi påbörjat och ett bevis för att vi är en nationell angelägenhet, säger projektledaren Oskar Östergren Njajta.  

Aejlies ska bli en lokal samisk mötesplats och en nod i infrastrukturen för den samiska kultursektorn i hela Sápmi. Idag består verksamheten av två projekt; Interreg-projektet Aktene och ett LEADER-projekt. Aktene, som leds av Ulf Stefan Winka och Gun M Utsi, är ett kunskapsprojekt i samarbete med Sïjti Jarnge i Hattfjelldal med fokus på kurser och föreläsningar i traditionell samisk kunskap.

– Det är mycket glädjande att kulturbryggan också vill vara med i utvecklingen av det samiska kultur- och resurscentrumet Aejlies i Tärnaby, säger Peter Persson, koncernchef på Storumans kommun. 

Tillskottet från Kulturbryggan möjliggör därmed en vidareutveckling av det arbetet, där det lokala samiska skapandet står i fokus. LEADER-projektet har byggt en grund gällande finansiering och samarbeten, samt en förstudie om hur ett nytt samiskt museum kan etableras.

En mötesplats för samisk konst och kultur skapas i Tärnaby

Bland annat samarbetar Aejlies med Gíron Sámi Teahter, vars verksamhet sedan länge har en naturlig koppling till Tärna. Storumans kommun är huvudman och medfinansiär för båda projekten, med så kallade bygdeavgiftsmedel.

Under vårsommaren 2020 är det tänkt att Aejlies ska ”växla upp” sin projektverksamhet genom att anställa fler personer och öppna sin verksamhet i centrala Tärnaby. På så sätt bli en mötesplats, besöksmål och skapande arena för samisk konst, kultur, språk och museum. Samtal pågår med fastighetägaren till en idag tom affärslokal mitt i byn.

– Vi inväntar några ansökningar, men med tidigare beviljat stöd från Statens Kulturråd och nu Kulturbryggan, så räknar vi med att även de regionala stöden beviljas. Då bjuder vi in det samiska lokalsamhället som medskapare av lokalen och muséet. Det långsiktiga målet är en ny byggnad, men Aejlies ska växa organiskt, avslutar Oskar Östergren Njajta.

För ytterligare frågor och information är ni välkomna att kontakta: 

Oskar Östergren Njajta, projektledare
070 555 13 17
oskar.ostergren@storuman.se

Publicerad den 28 november 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)