Nyheter

Kundtjänst uppmärksammar samisk språkvecka

Samisk flagga

Sametingen i Sverige, Norge och Finland uppmärksammar samiska språken genom en språkvecka. Syftet med den samiska språkveckan är att lyfta de samiska språkens status, och öka kunskapen om samiska språk och kultur i hela samhället.

Just den här veckan kommer de samiska språken att höras och dyka upp överallt. Storumans kommun är en samisk förvaltningskommun och har som uppdrag att främja och synliggöra samiska i vår kommun. Därför blir alla medborgare som ringer in till kundtjänst hälsad välkommen till Storumans kommun på samiska under onsdag-fredag 27-29 oktober.

Nu firar vi Giällavahkko/Gielevåhkoe/Giellavahkko/Giellavahkko/Giellavahkku

Buerie Båeteme Luspie Tjieltese! Buerestbåhtieme Luspie kommuvdnije! 

Publicerad den 26 oktober 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)