Nyheter

Lägesuppdatering om Storumanterminalen

Terminalen

Tidigare i år började vi med projektet att bygga ihop Inlandsbanan med Tvärbanan. Genom ett så kallat Triangelspår ökar vi kapaciteten på Storumanterminalen och får fler transporter av virke att gå på järnväg istället för med lastbil. Projektet omsätter totalt 73 miljoner kronor och ska vara klart hösten 2021. 

Vad är det vi ska göra?
Storumanterminalens lastspår förlängs 900 meter ut mot Inlandsbanan. E45:an ska höjas åtta meter för att göra en planskild korsning för järnvägen. Gamla Timmervägen avslutas och en ny anslutning byggs till väg E45:an. Den nya Timmervägen kommer att nyttjas för att leda om trafiken under bygget av brokonstruktionen över järnvägen. Detta skapar ett triangelspår som ger ökad lastkapacitet för Storumanterminalen och möjliggör tågvändningar.

 Projektet består av tre delmoment:

  1. Bygga den nya Timmervägen till Storumanterminalen.
  2. Skapa en planskild korsning/bro på E45:an.
  3. Koppla ihop järnvägen mellan Inlandsbanan med Tvärbanan.

Vad händer i projektet?
Den nya Timmervägen är färdigprojekterad och klar för entreprenad. Upphandlingen ligger ute på Visma Tendsign som är Storuman kommuns digitaliserade upphandlingsverktyg. Vägen förväntas blir klar innan sommaren 2019.

Projekteringen av järnvägen är i full gång och allt fältarbete är klart. Det som återstår är att sammanställa alla data till ett bra förfrågningsunderlag. Upphandlingen för järnvägen bör komma ut under vårkanten 2019. Vägplanen för E45:an bearbetas just nu. Förfrågningsunderlag för entreprenad förväntas komma ut under hösten 2019.

Vad innebär projektet för Storumans kommun?
Vi arbetar med ett samverkansprojekt mellan Storumans kommun och Trafikverket. Projektet ska utföra betydande infrastrukturella åtgärder i Storumans kommun. Projektets övergripande målsättning är att genom att bygga ett triangelspår vid Storumanterminalen .skapa en mer utvecklad transportlösning. Den ska i sin tur ge bättre och smartare systemfunktioner för Tvärbanan och Inlandsbanan och i förlängningen hela godstransportsystemet i norra Norrland.

EU-logga

 

Publicerad den 10 december 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)