Nyheter

Lokal serviceplan för Storumans kommun

Hus vid Ryfjället

I juni antog Storumans kommunfullmäktige en ny lokal serviceplan för Storumans kommun. I serviceplanen finns kommunens serviceorter, servicenoder och servicepunkter beskrivna samt vilken servicenivå som dessa bör omfatta. Serviceplanen ska säkerställa hur tillgången på  kommersiell och viss offentlig service ska se ut på landsbygden.

Den lokala serviceplanens syfte är att öka engagemang, förståelse och kunskap kring service som en del av Storumans kommuns hållbara arbete med näringslivs- och landsbygdsutveckling. Syftet med planen är att servicetillgängligheten vägs in i kommunens långsiktiga och strategiska planering. Gunnarn och Slussfors är två utpekade servicenoder i Storumans kommun. 

Målsättningen är att servicenivån ska bidra till att fler människor kan bo kvar och verka i kommunen, att den skapar attraktiva boende- och näringslivsmiljöer med möjlighet att starta upp och driva företag. Vi vill att fler människor och verksamheter ska flytta in och vi vill ha fler turister och besökare till vår kommun. 

Nu när planen är antagen i fullmäktige är det dags att börja det praktiska arbetet. Till hösten kommer vi att berätta mer om vad som är på gång och hur vi går vidare med arbetet med att säkerställa kommersiell och offentlig service på landsbygden. 

Serviceplan för Storumans kommun 2019-2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Publicerad den 19 juli 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)