Nyheter

Munskydd i kollektivtrafiken

Från och med den 7 januari 2021 införs rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken i hela landet. Med kollektivtrafik i Storumans kommun avses linjetrafik med buss. Munskydd gäller för alla födda 2004 och tidigare och på vardagar mellan klockan 7-9 och 16-18.

För Storumans kommuns del berör detta främst de elever som åker skolskjuts i linjetrafik. Vi har två typer av skolskjuts, dels de som har enbart skolskjuts där man bara träffar andra elever. Men vi har också ett antal elever som åker skolskjuts genom linjetrafik. Där åker också allmänheten och risken för trängsel och smittspridning ökar.

Rekommendationen om munskydd gäller till och med 24 januari för alla resenärer från och med 16 år. Vi har valt att erbjuda detta till alla barn som åker skolskjuts i linjetrafik oavsett ålder. De barn som åker linjetrafik får munskydd hemskickade för att användas första skoldagen. Resten av munskydden som ditt barn behöver under resterande skoldagar de första två skolveckorna delas ut av skolan.

Från och med 25 januari kommer myndigheterna att ge nya rekommendationer som vi då kommer att följa. Du som är resenär som inte omfattas av skolskjuts skaffar munskydd själv. Du ansvarar för att ta med munskydd och att ha det på innan ombordstigning, under resan samt vid avstigning. Rekommendationen är engångsmunskydd CE-märkt klass 1 eller 2.

Munskydd för engångsanvändning bör hanteras enligt följande:

• Tvätta eller desinficera händerna innan du tar på dig munskyddet
• Undvika att röra munskyddet under tiden resan pågår
• Efter resan, ta av och kasta munskyddet utan att röra framsidan, kasta munskyddet i vanligt sopkärl 
• Tvätta eller desinficera händerna när du har kastat munskyddet

På Länstrafikens hemsida finns också mer information om användning av munskydd i kollektivtrafiken: https://www.tabussen.nu/coronapandemi

Publicerad den 6 januari 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)