Nyheter

Positivt inflyttningsnetto för år 2020

Fjällmiljö

Under 2020 flyttade 286 personer till Storumans kommun. 263 personer flyttade härifrån, vilket innebär att vi under 2020 har 23 personer fler som flyttade hit än som flyttade härifrån. För en liten kommun i Västerbottens inland betyder varje enskild person som väljer att folkbokföra sig här mycket i form av skatteintäkter och statsbidrag. Vi har under flera år arbetat med ett inflyttarserviceprojekt för att marknadsföra Storumans kommun och få fler människor att vilja bo, leva och verka hos oss.

 Utifrån de trender vi har sett under testverksamheten inflyttarservice så bekräftar siffrorna att känslan av att människor vill flytta hit och stanna kvar, stämmer överens med verkligheten. Den stora utmaningen är arbetstillfällena och även där kan vi se en positiv utveckling eftersom fler ser möjligheten i att kunna arbeta mer flexibelt genom att tillgången till fungerande bredband finns på de flesta ställen. Människor tar med sig sina arbeten när de flyttar hit. Storumans kommun har alla förutsättningar att hålla i den positiva trenden gällande inflyttning som med tiden kommer att bidra till att befolkningssiffrorna vänder uppåt igen, säger Tina Kerro, inflyttarkoordinator.

Projektet med testverksamhet för inflyttarservice är nu avslutat men verksamheten fortsätter i något annorlunda form inom ramen för näringslivskontoret. Kärnan i inflyttarservice verksamhet är personliga kontakter och personliga möten vilket vi sett är en nyckel till framgång. Mycket går att digitalisera, men det personliga mötet är ovärderligt för att få människor att trivas och känna sig välkomna.

Storumans kommuns befolkning minskade som helhet med 26 personer och invånarantalet är nu 5826 personer.

– Vi minskar med 26 personer år 2020 beroende på ett negativt födelsenetto på 48, det vill säga det dör fler än det föds. Det som är mycket bra är att vi har ett positivt flyttningsnetto på 23 innevånare och det är därmed fler som flyttar in än som flyttar ut. Flyttningsnettot är något vi som kommun kan påverka genom ett bra mottagande och integration samt en väl fungerande inflyttarservice till nya och presumtiva Storumanbor, säger Peter Persson, koncernchef.

– Att vi har ett positivt flyttnetto visar att vår satsning på inflyttarservice har varit positiv. Storumans kommun har ett behov av fler inflyttare för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens. Med fler som flyttar till kommunen ökar också underlaget för handel och service vilket är positivt. En viktig faktor är att vi har ett positivt inflyttningsnetto trots en lågkonjunktur och den pandemi vi befinner oss i. Det bådar gott för framtiden, säger Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande. 

Publicerad den 23 februari 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)