Nyheter

Rapport från dialogmöte med näringslivet

På bilden syns från vänster Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande, Karin Malmfjord, kommunstyrelsens vice ordförande, Peter Persson, koncernchef, Mona Olofsson, näringslivssekreterare och Johan Duvdahl, näringslivschef.
På bilden syns från vänster Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande, Karin Malmfjord, kommunstyrelsens vice ordförande, Peter Persson, koncernchef, Mona Olofsson, näringslivssekreterare och Johan Duvdahl, näringslivschef.

Cirka 25 företagare, politiker och tjänstepersoner från Storumans kommun träffades på måndagskvällen för ett dialogmöte. Syftet med mötet var att skapa en gemensam målbild av vart vi är och vart vi ska. Vi pratade företagsklimat, framtida satsningar och förbättringsområden.

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell inledde mötet med att lyfta vikten av en väl fungerande företagsamhet i kommunen.

– För att vi som kommun ska kunna leverera bra vård, skola och omsorg behöver vi företag som generar tillväxt och arbetstillfällen. Det är ett symbiosförhållande, när det går bra för både företag och kommun går det bra för bygden. En fråga som jag möter dagligen är bristen på kompetens, och det gäller alla branscher, det är en utmaning som vi har gemensamt, säger Tomas Mörtsell.

Storumans kommun har i dagsläget ca 440 företag med ca 1 700 anställda som omsätter ca 3,9 miljarder kronor per år. Det kan jämföras med Storumans kommun som omsätter ca 600 miljoner kr per år. Peter Persson föredrar om kommunens ekonomi i dag och hur planen för investeringar ser ut kommande tio år. Vi har de senaste 13 åren haft en god ekonomi som ger utrymme för investeringar. Det planeras för investeringar på ca 750 miljoner kr under kommande tioårsperiod.

– Vi har en hög sysselsättning, hög kommunal investeringsnivå och hög konsumtion. Det bygger på att det finns en framtidstro när folk väljer att investera och konsumera, säger koncernchef Peter Persson.

– Ser man exempelvis på statistik för bygglov i Västerbotten är det Umeå, Skellefteå och Storumans kommun som sticker ut. Vi har under ett flertal år en ekonomi i balans. Har man ordning på pengarna har man möjlighet att göra kloka investeringar, säger Tomas Mörtsell.

Storumans kommun ska skapa nytta åt företagen genom att bidra med förutsättningar för tillväxt.

– Givetvis är rankingen viktig för oss men det viktigaste att företagen upplever det finns bra förutsättningar att driva och utveckla företag i Storumans kommun. Mycket som görs är bra men det finns en del områden som vi behöver förbättra. Därför behöver vi ha dialog för att få inspel om hur företagen upplever det. Vi har även gemensamma utmaningar som vi behöver lösa, tillsammans med andra kommuner på regional och nationellt plan säger Johan Duvdahl, näringslivschef.

Under kvällen diskuterades också frågor om information och hur vi gör för att nå ut till företagen. Med kompetensförsörjning som en stor utmaning behöver vi alla bli bättre på att jobba för att skapa en attraktiv plats dit folk vill flytta och stanna kvar. Bostadsfrågan är viktig och vi har en utmaning där med ett äldre fastighetsbestånd och en efterfrågan som inte riktigt matchar det befintliga utbudet.

Planen för 2022 är nu att fortsätta jobba med samhällsbygget, skapa attraktionskraft och jobba för att stärka upp etableringar. Har du frågor eller funderingar, eller förslag på saker vi borde jobba med framöver? Tveka inte att höra av dig till oss!

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)