Nyheter

Screening av personalen på Tranan

Storumans kommun vill förtydliga att vi inte har haft någon personal i tjänst med symtom på covid-19. Vi har genomfört regelbundna screeningar på all personal på Tranan och de som varit symtomfria har i väntan på provsvar fortsatt att vara i tjänst. Detta är helt enligt riktlinjerna från Vårdhygien. Att låta all personal vara hemma i väntan på provsvar är inte möjligt då vi skulle stå helt utan bemanning och inte kunna leverera vård och omsorg till brukarna.

Enligt uppgifter i media har vi beordrat personal att arbeta trots att de varit sjuka vilket är felaktigt.

– Vi har gjort som vårdhygien rekommenderat och regelbundet screenat all personal som arbetar på Tranan. De i personalen som är screenade men inte haft symptom har fortsatt att arbeta i väntan på provsvar. Vi har inte haft någon i tjänst som arbetat med symtom på covid-19, säger Maria Johansson, sjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet på medicinska enheten.

– När vi screenat har vi hittat ett tiotal personer som varit smittade utan symtom och de har gått hem direkt när provsvaren kommit. Arbetsgivaren har skött rutinerna bra och vi har gjort vårt bästa för att tillsammans hantera den här svåra situationen, säger Maria Johansson.

Publicerad den 24 november 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)