Nyheter

Snabbreferat från kommunfullmäktige 9 juni

Sista sammanträdet före sommaren med Storumans kommunfullmäktige avslutades tisdag den 9 juni. Även denna gång så var antalet ledamöter begränsade med anledning av Coronapandemin och riskerna för smittspridning. 

Tertialrapport och budgetramar för 2021
Mötet startade med genomgång av en del tyngre ärenden som fanns på dagordningen; Tertialrapporten, budgetramar 2021, gymnasiesamverkan i inlandet samt investeringar utbyggnad av Tärnaby Samservice och ny anpassad brandbil i Tärnaby.

Fullmäktige beslutade att godkänna tertialrapporten och förslaget till budget för 2021. Storumans kommun kommer också att fortsätta söka samverkan omkring gymnasiefrågan och en ny brandbil kan köpas in under 2021.

Behandling av medborgarförslag och motioner 
En mängd nya medborgarförslag behandlades, bland annat om parkeringsplatser vid Granåsvägen i Tärnaby samt skatepark i betong i Storuman. Tre nya motioner kom in som berörde framtidens boende för äldre i Tärnabyområdet.

Mötet avslutades sedvanligt inför sommaren med att ledamöterna gemensamt sjunger ” Idas sommarvisa”.

Publicerad den 10 juni 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)