Nyheter

Snabbreferat från kommunfullmäktige

Ännu ett digitalt kommunfullmäktige har genomförts digitalt under pandemin. Ledamöterna börjar bli vana nu och mötet flöt på utan störningar.

Ny renhållningsordning 
Den tunga punkten på dagordningen handlade om renhållningsordningen för perioden 2021-2023, avfallsföreskrifter och renhållningstaxa. Ett viktigt dokument som tagit lång tid att arbeta fram med många möten med kommunmedborgare, företagare och politiker har legat till grund för förslaget.

Investeringar
Två ärenden kopplat till investeringar var uppe för beslut, dels rörande Samservicekontoret i Tärnaby som byggs ut för att bli mera ändamålsenlig  med Polismyndighetens behov och krav. 

Publicerad den 18 februari 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)