Nyheter

Snabbreferat från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har haft årets sista sammanträde och i samband med det bjöds det in till allmänhetens frågestund.

Allmänhetens frågestund
Två gånger per år får allmänheten ställa frågor till kommunfullmäktige, dels i samband med årsbokslutet och dels i samband med förslag till budget. Många frågor avhandlades och kommunens tjänsteperson gav en bild av dåtid och nutid för att ge lite perspektiv på de utmaningar som kommunen står inför. 

Interpellationer 
Därefter behandlades sju stycken interpellationer med varierat innehåll som till exempel Inlandsbanan, social hållbarhet och policydokument. 

Delårsrapporten godkändes
Delårsrapporten godkändes och kommunens prognos är ett litet överskott, och det gör att vi inte riktigt når upp till målet för 2019.

Oförändrad skattesats och godkänd budget
Skatten blir oförändrad och därmed så fastställdes också budgeten för 2020 samt planen för åren 2021-2023. Som tidigare informerats kommer det att krävas åtgärder för att hålla nere kostnaderna för kommunen.

Taxor fastställdes
En bunt med taxor fastställdes för att gälla från 1 januari 2020, där ibland VA-taxan och taxan för avfallshantering.  

Resten av punkterna finns att läsa om i kommande protokoll. 

Publicerad den 27 november 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)