Nyheter

Snabbreferat från kommunfullmäktige

Ett reducerat antal ledamöter genomförde på internationella demokratidagen 15 september höstens första sammanträde i Storumans kommunfullmäktige.

Dagens sammanträde blev kort och den mesta tiden gick åt till att höra koncernchefen Peter Persson berätta om hur kommunen hanterat Coronapandemin och vilka eventuella följder på längre sikt som denna situation kan medföra.

Under dagen så behandlades två motioner angående personalutskott och antal ledamöter i fritids- kultur och utbildningsnämnden, dessa två kommer att hanteras senare inför kommande mandatperiod. Två nya motioner har kommit in och de handlar om simundervisning i Hemavan Tärnaby samt skapandet av en föreningsenhet.

Flera nya medborgarförslag har också kommit in och de behandlar en rad olika områden så som; fartkameror i Tärnaby, lekpark på torget i Storuman, badhuset i Hemavan, staty av Ingemar Stenmark, gång- och cykelväg mellan Tärnaby och Hemavan samt mer grönområden i Tärnaby.

Fullmäktige beslutade om att anta kulturplanen samt biblioteksplanen för perioden 2020-2023.

Två avsägelser ledde till att en ny ledamot valdes in i omsorgsnämnden samt en ny kommunrevisor.

Fullständigt protokoll finns efter justering på kommunens webbplats.

Publicerad den 16 september 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)