Nyheter

Snabbreferat från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde tisdag den 22 december blev historiskt med anledning av att mötet genomfördes på distans. I olika grupprum på kommunhuset satt ledamöterna i mindre grupper och följde mötet via digitala videolänkar.

– Jag som ordförande kunde då se och höra alla närvarande genom bildskärm, ovanligt men det fungerade förvånansvärt bra ändå. Vi är fortfarande ett halverat antal ledamöter eftersom våra mötesrum inte kan ta alla 31 just nu, säger kommunfullmäktiges ordförande Patrik Persson. 

Under själva mötet behandlades delårsbokslutet, skattesatsen samt kommande budget. Alla tre gick igenom enligt förslag från kommunstyrelsen. 

Några motioner och medborgarförslag berörde badhuset i Hemavan och skolungdomarnas behov av simundervisning. Kommunfullmäktige beslutade att utreda frågan för att se hur vi kan hantera detta långsiktigt.

Kommunfullmäktige beslutade om tilläggsanslag för kommunrevisionen för att kunna granska hanteringen hur det blev som det blev omkring brandstationen i Storuman.

Fullständigt protokoll kommer i sedvanlig ordning att finnas på kommunens hemsida när det är justerat och vunnit laga kraft.

Publicerad den 23 december 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)