Nyheter

Snabbreferat från kommunstyrelsen 6 april

Kommunstyrelsen har haft sammanträde den 6 april och bland annat behandlat årsredovisningen för 2020. 

På kommunstyrelsens sammanträde denna vecka behandlades bland annat årsredovisning för 2020 och verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen och nämnderna. I årsredovisningen redovisas ett resultat för kommunen på 17,1 miljoner kronor och ett resultat för kommunens bolag på 1,1 miljoner kronor.

Resultatet är starkare än beräknat och beror på flera saker. Staten har beslutat om större belopp i statsbidrag med anledning av Coronapandemin. En stor del av de kostnader som de uppräknade statsbidragen ska täcka kommer sannolikt inte att uppstå förrän under 2021 och kommande år.

Kostnaderna för kommunens integrationsarbete har också minskat likväl som att stängningen av badhuset i Hemavan innebär att det driftsstöd som ägaren av badhuset skulle ha erhållit inte har betalats ut efter stängningen. Dessa saker har bidragit till resultatet för kommunen under 2021.

Kommunstyrelsen beslutade vidare att avsätta medel för en förstärkning av kommunens krisberedskap och civila försvar under två år. Anledningen är att en ökande oro i omvärlden ställer krav på en högre beredskap både militärt och civilt i Sverige. För kommunens del innebär det att det civila försvaret behöver förstärkas för att möta dessa krav.

Kommunstyrelsen beslutade även om att lämna in yttranden på strandskyddsutredningen och på skogsutredningen som är ute på remiss inför behandling i riksdagen.

Publicerad den 9 april 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)