Nyheter

Snabbreferat från kommunstyrelsen

På gårdagens kommunstyrelsesammanträde diskuterades bland annat följande frågor:

Bidrag till Luspens ryttarförening
Bidrag till Luspens ryttarförening 2021. Beslutet blev att bevilja Luspens ryttarförening ett anläggningsbidrag på 175 000 kr för 2021.

Avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter 
Förslag till avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter behandlades. Där presenterades ett förslag på ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter. Kommunstyrelsen beslutade att ställa ut förslaget under minst sex veckor, för att ge möjlighet till synpunkter och förslag på ändringar från medborgare, föreningar, näringsliv och övriga på innehållet i planen.

Granskning av försäljning av Förrådet 1 
Vidare behandlades ett ärende om granskning av försäljningen av brandstationen och kommunförrådet samt efterföljande rättsliga tvist om äganderätten. Där beslutades att ärendet ska beredas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ny kulturplan och biblioteksplan 
Förslag till ny kulturplan och ny biblioteksplan var också uppe till behandling. Där beslutade kommunstyrelsen att föreslå att den fastställs av kommunfullmäktige.

Publicerad den 2 september 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)