Nyheter

Snabbreferat från omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden har haft sammanträde måndag 19 oktober och bland annat behandlat:

Delårsrapport
Delårsrapport för perioden januari-augusti 2020. Nämnden gör en prognos att på helårsbasis ha en negativ budgetavvikelse motsvarande 9 miljoner kronor.

Anpassningsåtgärder
Anpassningsåtgärder inom nämndens område. I syfte att komma tillrätta med nämndens budgetavvikelse tog flera beslut om förändringar, bland annat förändrad ledningsorganisation, införande av bemanningsenhet samt en inriktning mot samlokalisering av verksamheterna i Tärnaby. Platsen för en framtida samlokalisering lämnas därhän, den frågan utreds särskilt av det kommunala fastighetsbolaget.

Verksamhetsplan för 2021
Verksamhetsplanen för 2021 behandlades, vilken anger nämndens planering för kommande år utöver de beslutade anpassningsåtgärderna.

Publicerad den 19 oktober 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)