Nyheter

Storumans kommun och Hemavan Tärnaby Airport samarbetar för att lösa kompetensförsörjning under Coronakrisen

Storumans kommun och Hemavan Tärnaby Airport AB tecknade den 31 mars ett ramavtal kring samverkan om personal. Syftet är att kommunala verksamheter ska kunna hyra in personal från flygplatsbolaget.

– Vi ser att det kan komma att bli stora bemanningsbrister i bland annat omsorgen nu i samband med Coronaepidemin. Alla tänkbara sätt lösa de problemen är välkomna, och att vi skall samverka inom de kommunala verksamheterna är en självklarhet. Det här är kreativt och ger ett mer effektivt nyttjande av resurser, säger Peter Persson, koncernchef på Storumans kommun.

Hemavan Tärnaby Airport har kraftigt neddragen trafik på grund av den stora minskning i antalet passagerare som Coronapandemin orsakat. Flyglinjen till Stockholm är belagd med trafikplikt och är upphandlad av Trafikverket. Flygplatsen har statliga driftsbidrag, men också ett tillskott från kommunen. I och med den minskade trafiken blir en del av personalen inte sysselsatt till 100 procent.

Samtidigt innebär rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten att sjukfrånvaron i bland annat omsorgen ökar. För att säkerställa patientsäkerheten och en fungerande verksamhet på lång sikt måste man kunna bemanna upp.

– Det är inte rimligt att vi skall ha brist på folk i en del av den kommunala verksamheten och en tillfällig övertalighet i en annan del. Det är skattepengar vi i stor utsträckning hanterar och vi måste hjälpas åt. Jag kontaktade kommunen direkt när vi såg att vi skulle kunna få en tillfällig övertalighet, säger H-P Carlson, styrelseordförande i Hemavan Tärnaby Airport AB.

Avtalet är ett ramavtal som gör att verksamheter inom kommunen som saknar personal nu kan hyra in personal som inte är fullt sysselsatt på flygplatsen. Uthyrningen sker till självkostnad.

– Det är helt enkelt så att vi har kostnader för personal, och kommunen har behov av personal. Dessutom har de en budget för de tjänsterna redan. Det här blir ett effektivt sätt att använda skattebetalarnas pengar i en svår situation med Coronakrisen, avslutar H-P Carlson.

Verksamhetsansvariga i kommunen kan ta kontakt direkt med flygplatschefen och komma överens inom ramen för det nya avtalet.

Publicerad den 31 mars 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)