Nyheter

Tillfällig flytt av omsorgsverksamhet i Tärnaby

Storumans kommun planerar för en tillfällig flytt av verksamhet från Tärnaby till Storuman som en beredskapsåtgärd med anledning av Coronavirusets förväntade spridning.

För att garantera patientsäkerheten planerar Storumans kommun att tillfälligt flytta verksamheten vid Stefansgårdens demensboende i Tärnaby till nya lokaler i Storuman. Vården och omsorgen i Tärnaby är idag hårt pressad av personalbrist, vilket gör att kommunen måste vidta åtgärder för att kunna garantera patientsäkerheten.

Den personal som frigörs när verksamheten flyttas kommer att stanna i Tärnaby och bidra till att förstärka övrig vård- och omsorgsverksamhet. Inga andra verksamheter i Tärnaby berörs av denna beredskapsåtgärd. Kommunen följer noga ansvariga myndigheters information om pandemiläget i landet och arbetar för fullt med beredskapsplanering. Än så länge har vi inga kända fall i Storumans kommun.

– Vi planerar dock för ett scenario där vi kommer att få spridning av Covid-19 i vår kommun. Därför är det nödvändigt att vidta åtgärder för att kunna trygga personalförsörjningen inom vård och omsorg i hela kommunen, säger omsorgsnämndens ordförande Roland Gustafsson.

Arbetsgivare och fackliga företrädare har diskuterat den föreslagna åtgärden som beräknas gälla till och med den 31 augusti i år. Omsorgsnämnden kommer att fatta beslut i frågan på tisdag den 24 mars.

Publicerad den 20 mars 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)