Nyheter

Tomas Mörtsell skriver om arbetet med företagsklimatet

Tomas Mörtsell

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell skriver om hur vi arbetar vidare mot ett bättre företagsklimat med anledning av den mätning som Svenskt Näringsliv genomför varje år där resultatet nyligen presenterats:

För Storumans kommun är företagsklimatet en prioriterad fråga. I veckan har vi haft möte med Mats Andersson på Svenskt Näringsliv om deras senaste undersökning av vårt företagsklimat. Tyvärr går vi åt fel håll. Varken kommunen eller företagen är nöjda med utvecklingen.

Undersökningen visar att vi har träffats mer än någonsin, och klart över sverigesnittet, men att dialogen behöver bli bättre och förståelsen behöver öka. Resan mot ett bättre företagsklimat börjar hos var och en av oss. Mitt ansvar är dialogen med företagen om vad Storumans kommun behöver göra för att du som företagare ska uppleva att företagsklimatet blir så bra som vi alla önskar.

Vi har ett pågående operativt arbete tillsammans med handeln, näringslivskontoret och kommunens upphandlare för att tillgängliggöra kommunala upphandlingar bättre för lokala företag genom att se över krav och upplägg. Något vi hoppas ska mottas väl och ge effekt under åren som följer.

Kommunen ligger på en rekordhög investeringsnivå med allt från investeringar i nya vattenverk till satsningen på en utbyggd omlastningsterminal i Storuman och en mängd investeringar däremellan. Lokaler för service och handel, bredbandsutbyggnad och en mängd upprustningar av bland annat kommunens VA-nät. Det är investeringar som både ger sysselsättning för de företag som anlitas samtidigt som det förbättrar möjligheterna att bo, leva och utvecklas i kommunen.

Vi jobbar också hela tiden på att ansökningar om exempelvis bygglov och olika tillståndsärenden ska vara så snabba och enkla som möjligt. Kontakterna mellan näringslivskontoret och kommunens företag ligger på en mycket hög nivå i en nationell jämförelse.

Kort sagt försöker vi hela tiden förbättra villkoren och förutsättningarna för kommunens näringsliv. Samtidigt visar årets mätning av näringslivsklimatet att det inte räcker. Mätningen visar att kommunen trots de insatser som gjorts och görs tappar mark när våra företag sätter betyget. För vår del innebär det att vi behöver ta nya tag och spänna bågen ytterligare. Det kommer vi också att göra.

Samtidigt behöver vi näringslivets aktiva hjälp i det arbetet så att vi lägger resurserna där de har mest verkan. Vi kan konstatera att vi enligt årets mätning inte är på den nivå där vi vill vara. För att ta oss dit behöver dialogen förbättras ytterligare, så att bilden av de områden där kommunens näringsliv anser att det brister kan åtgärdas.

Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)