Nyheter

Trafikomledning vid Storumanterminalen

Vägomledning

Nu leder vi om trafiken mellan väg E45 och väg E12 via Stensele (gamla E45). Vi ber om överseende med störningarna som uppstår under trafikomledningen som sker från och med nu och fram till mitten av 2021.

Storumanterminalen sparar redan idag cirka 12 500 ton koldioxid i utsläpp per år. Ombyggnationen som vi genomför beräknas bättra på den siffran ytterligare och vi bygger bort en "flaskhals" i transportsystemet i Västerbotten. Dessutom ökar trafiksäkerheten då tunga transporter leds om till järnväg.

När terminalen är färdigbyggd genereras en miljöförbättring för regionen och en större arena för inlandets näringsliv. I förlängningen skapar det förutsättningar för en ökad arbetsmarknad och inflyttning till Storumans kommunen. Under trafikomledningen kommer vi att ha fortsatt dialog med berörda parter.

Publicerad den 7 augusti 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)