Nyheter

Tre fall av covid-19 inom äldreomsorgen

Vi har tre konstaterade fall av covid-19 på vårt största äldreboende Tranan. Provsvaren har kommit under tisdag eftermiddag och visar på smitta hos tre brukare.

Vi undanber oss starkt från besök på äldreboenden i Storumans kommun. Det kommer att sättas upp lappar på dörren med information om att det finns smitta på Tranan. Brukare och personal som har haft symtom under hösten har provtagits och nu fortsätter vi med provtagning och smittspårning. All personal på Tranan kommer att provtas.

Vi genomför nu omgående ett antal åtgärder för att förhindra fortsatt spridning och säkra att äldreomsorgen fungerar. De som är smittade isoleras. Personal kommer att använda skyddsutrustning i form av munskydd och visir i alla vårdkontakter. Det gäller tillsvidare.

Tranan kommer att övergå till så kallad kohort-vård vilket innebär att viss personal endast vårdar de med misstänkt eller konstaterad smitta. Mat kommer tillsvidare att serveras på brukarens rum.

 Vi har lyckats hålla smittan borta från våra äldreboenden under många månader men nu måste vi tyvärr konstatera att smittan ökat i samhället de senaste veckorna och tyvärr tagit sig in i äldreomsorgen också. Vi vädjar nu till allmänheten att noga följa myndigheternas råd och rekommendationer så att vi kan bromsa smittspridningen, säger Patrik Nilsson, tf socialchef på Storumans kommun.

Uppdaterat 4 november: Igår fick vi tyvärr tre positiva provsvar för covid-19 hos brukare på kommunens största äldreboende Tranan. En person boende på Tranan har tyvärr avlidit i covid-19 vilket nu bekräftas av Region Västerbotten. Våra tankar går till de anhöriga. Som ni alla säkert förstår är det nu verkligen allvar med att följa restriktionerna, vi måste alla göra allt vi kan för att bromsa smittspridningen!

Publicerad den 3 november 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)