Nyheter

Uppdatering om covid-19 inför skolstarten

Vårterminen för Storumans grundskola och gymnasieskola börjar enligt ordinarie rutiner tisdag 12 januari. Vi har i dagsläget en mycket låg smittspridning i Storumans kommun. Att införa fjärrundervisning i grundskolan är inte aktuellt utifrån rådande smittoläge då vi bedömer att de redan vidtagna åtgärderna i dagsläget är tillräckliga.

Vi följer situationen kontinuerligt och har beredskap att vidta ytterligare åtgärder om smittoläget försämras. Eleverna i grundskolan omfattas av skolplikt och har rätt till utbildning. Distansundervisning får stora konsekvenser i hur undervisningen kan bedrivas och ska vara en sista utväg när smittspridningen är stor.

Innan jullovet genomfördes ett antal åtgärder för att minska risken för trängsel och dessa kommer vi att fortsätta med under vårterminens början. De elever på Centralskolan som undervisas på Röbroskolan kommer att fortsätta vara där och vi har fortsatt servering på tallrik i Röbroskolans matsal. Vi har pausat all simundervisning tillsvidare.

Gymnasieskolan (Luspengymnasiet och Tärnaby alpina gymnasium) fortsätter med delvis fjärr- och distansundervisning fram till 24 januari. Terminen för gymnasieskolan börjar 13 januari. Tärnaby alpina gymnasium får i små grupper använda gymmet på Skytteanska skolan för schemalagda träningspass. Storumans Lärcentrum fortsätter med distansundervisning tillsvidare.

Publicerad den 8 januari 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)