Nyheter

Vår nya säkerhetssamordnare presenterar sig

Ola Jonsson

Idag börjar krisberedskapsveckan. Det är en nationell kampanj som samordnas av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vi börjar veckan med att presentera Ola Jonsson, som är ny säkerhetssamordnare på Storumans kommun.

Berätta kort om din tjänst?
– Som säkerhetssamordnare arbetar jag med att samordna, stödja och utveckla kommunens långsiktiga beredskaps-och säkerhetsarbete. I det ingår uppgifter kopplat till krisberedskap och civilt försvar samt säkerhetskyddsarbete. Tjänsten är placerad på kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet och finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), berättar Ola Jonsson.

Hur har första tiden varit?
– Det har varit roligt, speciellt att få träffa och lära känna nya arbetskamrater. Jag har jobbat i snart en månad och kommit i gång bra med uppgifterna. Jag har lagt upp en övergripande plan för arbetet framåt nu. Det är mycket som händer inom områdena beredskap och säkerhet vilket gör jobbet än mer spännande, säger Ola Jonsson.

Varför är krisberedskapsveckan viktig?
– Veckan är viktig för att lyfta det egenansvar som individen har vid en kris eller ytterst krig. Krisberedskapen är en gemensam verksamhet i Sverige men individen har ett eget personligt ansvar. Årets tema är demokrati i och med att demokratin firar hundra år. För krisberedskapsveckan innebär temat kopplingar till uppbyggnaden av totalförsvaret som pågår, som ytterst ska försvara vår demokrati.

Dessutom finns det nu definierat en målbild om att den enskilde individen ska ha beredskap för att klara sin egen försörjning och omsorg under en vecka utan stöd från det offentliga. Denna målbild var tidigare satt till 72 timmar. Därmed bör människor se över sin hemberedskap på nytt. Det kan handla om att man måste kroka arm med sin granne för att klara en specifik försörjning, vilket i förlängningen också har kopplingar till demokrati. Jag tror att hemberedskap finns inbyggt i landsbygden på ett annat sätt än vad det gör i städerna men det finns alltid sårbarheter på individnivå och därför bör alla som kan, hjälpa till, avslutar Ola Jonsson.

Publicerad den 27 september 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)