Nyheter

Uppdatering om smittläget på Tranan

Tranan

Sex personer är avlidna på Tranan. Tre brukare har friskförklarats så totalt är nu tretton brukare friska. Alla prover som är tagna på Tranan i början av vecka 48 har kommit tillbaka negativa. Vi har också testat brett bland brukare på andra boenden och i hemtjänsten. Även dessa har kommit tillbaka negativa. Det är fortsatt tre smittade i hemtjänsten.

Sammanlagt är det nu 30 smittade på Tranan varav sex är avlidna. Det finns i dagsläget inget som tyder på att smittan tagit sig in på några andra äldre- eller LSS-boenden i kommunen. De prover som tagits har varit negativa.

Vi undanbeder oss besök på samtliga äldre- och LSS-boenden

Vi undanbeder oss besök på äldre- och LSS-boenden. Som tidigare meddelats gäller skärpta allmänna råd för Västerbottens län. Rådet är att umgås med så få personer som möjligt och att helst inte träffa någon som du inte bor med. Vi hoppas att anhöriga respekterar att detta även gäller för de som bor på särskilt boende. Undantag görs naturligtvis när det handlar om vård i livets slut då besök kan genomföras. Om du har frågor är du välkommen att kontakta enhetschefen på respektive boende.

Vårdhygien besökte Tranan igen den 18 november

En hygiensköterska och hygienöverläkare har varit i lokalerna den 18 november och gått igenom rutinerna. De har varit rådgivande i hur vi ska kunna fortsätta framöver för att säkerställa bland annat bemanning på våra andra boenden på ett smittsäkert sätt. Personalen använder munskydd under hela arbetspassen. Visir och övrig skyddsutrustning används vid vård av smittade.

Utvärdering efter Vårdhygiens besök 6 november

Vi har under fredag 6 november haft en sjuksköterska från Vårdhygien på Region Västerbotten på äldreboendet Tranan. Hygiensköterskan har besökt verksamheten, gått igenom alla rutiner och tittat på lokalen. Vårdhygien kan inte se några uppenbara brister utifrån de rutiner som är upprättade. Att smittan ändå kommit in och spridit sig snabbt är maximal otur.

Ordinarie personal och vikarier har genomgått Socialstyrelsens utbildning i vårdhygien och rutiner för smittbekämpning. Alla rutiner som gjorts borde ha fungerat. Rekommendationen nu är att man fortsätter följa rutinerna, isolera de som är smittade samt att personal varje dag innan de går in på Tranan ska göra en viss hälsodeklaration för att kontrollera att alla är friska. Smittan på Tranan är spridd på alla avdelningar. 

Information till anhöriga på Tranan 9 november 2020

Det har tidigare gått ut information till de anhöriga. De boende på Tranan rekommenderas att hålla sig inne på sina rum och får alla måltider serverade där för att inte driva smittspridningen ytterligare. Provtagning på de brukare som inte är smittade sker regelbundet. 

Publicerad den 25 november 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)