Nyheter

Varning för missbruk av lustgas

Det går rykten om att det missbrukas lustgas i berusningssyfte bland ungdomar i vår kommun. Öppenvårdsbehandlare Lars-Erik Klason och Storumans sjukstuga vill gemensamt varna för att det är en potentiellt livsfarlig partydrog som endast hör hemma inom sjukvården.

Att använda lustgas som partydrog är förenat med livsfara. Lustgas används inom sjukvården dels tillsammans med andra preparat för sövning, dels för snabbverkande behandling av kortvariga smärttillstånd. Det finns ett krav att personal som ger lustgas till patienter ska ha adekvat utbildning i att använda detta läkemedel. Lustgas skall endast tillföras där det finns utrustning för att vid behov omgående skapa fri luftväg och påbörja hjärt-lungräddning.

– Långvarig eller frekvent användning av lustgas kan leda till benmärgsskada och påverka blodbilden. Man kan även få nervpåverkan med domningar. Lustgas i höga koncentrationer kan orsaka syrebrist så att man kan förlora medvetandet och livsviktiga skyddsreflexer. Risken för missbruk har sedan tidigare uppmärksammats inom vården. Man vet att upprepad exponering för lustgas kan leda till beroende. Lustgas för humant bruk hör endast hemma inom sjukvården och är potentiellt livsfarligt som partydrog, säger Mante Hedman, läkare vid Storumans sjukstuga. 

Har du frågor eller är orolig för någon i din närhet? Kontakta Lars-Erik Klasson på öppenvården 0951-143 41 eller lars-erik.klason@storuman.se

Publicerad den 5 november 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)