Nyheter

Vi söker ett nytt namn på Röbro/Centralskolan

Centralskolan

Från och med höstterminen 2021 slås Centralskolan och Röbroskolan samman till en skolenhet. Detta innebär att från att ha varit ett mellanstadium och ett högstadium skapas en skola för årskurs 4 till 9. Skolorna har under flera år blivit ledda av samma rektor och delar viss personal så som till exempel lärare, administratör och elevhälsoteam.

OBS! Omröstningen är nu avslutad! Vi tackar för alla era förslag, totalt fick vi in 190 svar. Vi återkommer under våren när juryn beslutat om vilket namn det blir. 

Frågan är nu vad denna skola ska heta. Vi vill därför bjuda in gamla elever, blivande elever, nuvarande elever, ja alla som vill vara med och föreslå ett namn till denna skolenhet. Både nuvarande kommunbor och utflyttade eller kanske blivande är varmt välkomna att skicka in ett förslag.

Finns det något historiskt i vår bygd att anspela på? Kanske personer, platser eller kulturella företeelser? Eller kanske det finns något i vår nutid eller vår framtid som kan passa för att namnge vår skola?

Lämna ditt förslag här:

Förslagen kommer sammanställas och beslut om nytt namn tas i en arbetsgrupp bestående av följande:

Tomas Mörtsell - Kommunstyrelsens ordförande
Anders Persson - Ordförande Fritids- kultur och utbildningsnämnden
Mikael Rombe - Förvaltningschef Fritids- kultur och utbildningsnämnden
Annelie Fjellström - Rektor
Malin Dahlgren, Enhetssamordnare Centralskolan
Malin Lindqvist,  Enhetssamordnare Röbroskolan
Elevrepresentant Centralskolan
Elevrepresentant Röbroskolan

Vi hoppas på en hösttermin 2021 där Covid-19 påverkar vår verksamhet mindre och att vi ska kunna genomföra en nyinvigning när vi firar in det nya läsåret vid skolstart i augusti.

Publicerad den 23 april 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)