Nyheter

Vildmannahallen stängs omgående

Vildmannahallen

Idag fredag 23 oktober stängs ishallen kl. 10.00 och kommer att hålla stängt tillsvidare. Anledningen är problem med takets konstruktion som gör att byggnaden inte är säker att vistas i när det ligger snö på taket.

Statens haverikommission har skickat ut ett uppdrag till fastighetsägare av idrottshallar med den takkonstruktion som Vildmannahallen har. Anledningen är ett takras som inträffade i Kiruna tidigare i år. Konstruktionen är mycket vanligt förekommande både i nya och gamla idrottshallar och problemet har inte varit känt sen tidigare. Storumans kommun och Fastighets AB Umluspen har under hösten genomfört inspektioner och haft en sakkunnig konstruktör som undersökt taket.

I början av oktober kom rapporten från Tyréns som undersökt taket. I rapporten fastslås det att vistelse i Vildmannahallen avråds om det ligger snö på taket till dess att en fördjupad undersökning är utförd och åtgärder är genomförda. Beslutet gäller hela hallen, inklusive kontorsbyggnad, omklädningsrum, gym och klubbrum.

Beslutet är taget av Storumans kommun i samråd med räddningstjänsten, Fastighets AB Umluspen och Storumans IK. Fredag 23 oktober kl 16-18 kommer det att vara öppet för att hämta ut saker som förvaras på ishallen. Därefter kommer hela byggnaden att hållas låst.

Vi kommer nu att arbeta med en lista på ett antal åtgärder som sakkunnig konstruktör tagit fram. Det handlar bland annat om att genomföra en fördjupad undersökning av takets konstruktion, ta fram en snöskottningsplan och genomföra vissa säkerhetsåtgärder. Efter en månads arbete kommer det att tas ett nytt beslut. Vildmannahallen kommer inte att öppna igen förens vi vet att det är helt säkert att vistas i hallen.

För ytterligare frågor från media, kontakta koncernchef Peter Persson:0951-141 56.

Publicerad den 23 oktober 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)