Länstrafiken

En person kliver på en blå buss.
Fotograf: Ingrid Elebrink

Linjetrafiken i Västerbotten och den regionala tågtrafiken sköts av länstrafiken. Det finns ett prioriterat stomlinjenät mellan länets kommuncentra och även anslutningar till orter i angränsande län.

I vår kommun finns ett kommunalt nät av kollektivtrafik med fokus på elevresor.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)