Nyheter

Återrapportering från Granddagarna 2024

Här följer en återrapportering på kommunens representation på Granddagarna 2024.

Huvudrubrikerna för dagarna var kompetensförsörjning, infrastruktur och geopolitik. Föreläsare var bland annat Joakim Strand, Riksdagen Finland Vasa, Mikko Savola Riksdagen Finland, Åsa Ågren Wikström och Hans Lindberg, Kvarkenrådet, Andreas Carlsson, Infrastrukturminister och civilminister Erik Slottner.

Diskussionerna handlade om framtidens kompetensförsörjning. Den nya tekniken och digitaliseringen blir viktig för morgondagens arbetsmarknad och där är det viktigt att Storumans kommun följer utvecklingen noggrant.

– Utifrån frågan om finansieringsutmaningar med bostadsbyggande gladde det oss att frågan om bostadsfinansiering var högt på agendan i rundabordssamtal och inbokade möten vi deltog på. Här ser vi gemensamt på den utmaningen som är ett kraftigt tillväxthinder för utvecklingen i Hemavan Tärnaby, säger Ulrik Dahlgren, kommunstyrelsens ordförande.

De vägar och järnvägar som går genom vår kommun behöver förberedas och uppgraderas för dels den gröna omställningen,  men även för det nya säkerhetsläget som råder. Även dessa frågor var i fokus under dagarna och nyttan av transporter både väg och järnväg är viktig dels ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv men även ur ett turistiskt perspektiv för Storumans kommun. Frågan diskuterades livligt och vid hemkomsten kom nyheten att Finland satsar 200 000 euro på att utreda frågan om en bro över kvarken.

– Vi ser att vår dialog med Norge är viktig för vår kommun men även för hela stråket och vi kommer att fokusera på vikten av att ytterligare fördjupa vårt samarbete med Norge och Helgeland. Det blir allt tydligare att Norra Sverige och nordliga delen av Norden blir allt viktigare i ett EU-perspektiv, avslutar Ulrik Dahlgren, kommunstyrelsens ordförande.

Publicerad den 23 februari 2024