Nyheter

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Energieffektivisering

Tips från kommunens energi- och klimatrådgivare! Från den 3 juli 2023 kan småhusägare med el- eller gasuppvärmda småhus söka bidrag för energieffektivisering. Ansökan görs via Boverkets e-tjänst.

Bidraget kan ges till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme. Du kan också få bidrag för åtgärder på klimatskärmen, men bara om du först fått bidrag till värmesystemsåtgärder för samma hus. Läs mer om bidraget på www.boverket.se/energiguiden

Publicerad den 7 juli 2023