Nyheter

Förbud mot tomgångskörning

Storumans samhälle

Enligt Storumans kommuns lokala föreskrifter för att skydda miljö och hälsa är tomgångskörning över en minut förbjudet. Att ha bilen på tomgång längre än så kan leda till böter.

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång i högst 1 minut enligt föreskrifterna som beslutats om i kommunfullmäktige. I de flesta kommuner i Sverige är det förbjudet att köra på tomgång mer än en minut. 

När bilen är kall kan katalysatorn inte ta hand om alla de partiklar och cancerframkallande ämnen som avgassystemet släpper ut. Avgaserna är som giftigast när motorn är nystartad. Därför ska du undvika tomgång så mycket som möjligt, speciellt när bilen är kall.

Om du behöver skrapa rutorna så gör det innan du startar bilen. Riktigt varm blir bilen först när du börjat köra. Backa gärna in bilen när den är varm så att du kan köra ut framåt när den är kall. Det minskar bränsleförbrukningen.

Se till att det inte finns barn i närheten av bilar som står på tomgång. Barn är känsligare och eftersom de är kortare kommer de också närmare avgaserna. Tomgångskörning i närheten av bostäder och skolor är ett stort problem när förorenad luft kommer in i ventilationssystemen.     

Publicerad den 23 oktober 2023