Nyheter

Försäljning av tomter- "Ackjaspåret"

Ackjaspåret

Försäljningen av tomterna för fast boende i Hemavan – ”Ackjaspåret” kommer att fördröjas preliminärt till september 2023. Anledningen är att det pågår ett planeringsarbete i området.

Eftersom en del av förslaget till lösning innefattar en av tomterna på ”Ackjaspåret” vill Storumans kommun inte föregå processen. När vi har mer information om datum för start för att lämna in intresseanmälningar kommer det att publiceras på Storumans kommuns digitala kanaler. 

I riktlinjer för försäljning av tomtmark för permanentboende kan ni läsa mer om vad som kommer att gälla vid försäljningen. 

Ulrik Dahlgren (s), kommunstyrelsens ordförande
Ulf Vidman (m), kommunstyrelsens vice ordförande

Publicerad den 8 maj 2023