Nyheter

Försäljningen av Storumans flygplats

Gunnarn flygbas stod färdig 1943. Sedan mitten av 1960-talet har frågan om en utbyggnad av flygplatsen för att möjliggöra civil luftfart varit aktuell. 1993 inleddes kommersiell passagerartrafik och 2006 förvärvade kommunen flygfältet, därefter bedrevs den verksamheten i 6 år.

Markområdet med Storumans flygplats på är nu sålt till Fortifikationsverket som formellt blir ägare vid månadsskiftet. Storumans kommun är nöjda med uppgörelsen och ser positivt på kommande utveckling och bedömer detta som en långsiktig etablering som kan gynna vår kommun. Detaljer kring uppgörelsen har av säkerhetsskäl varit omgärdade av sekretess.

Försäljningen innebär att de som varit på flygplatsen och bedrivit verksamhet inte längre kommer att kunna fortsätta hyra av oss. Kommunens driftsbolag Industri och logistikcentrum, ILC har förvaltat flygplatsen och ombesörjt uthyrning till olika företag.

En av dessa är Grundfors Skogsmaskiner som varit hyresgäst sedan 2016 och som mest haft ett 20-tal anställda. De har bedrivit en rad olika verksamheter, bland annat verkstad och vedfabrik. Grundfors Skogsmaskiners verksamhet fortsätter som tidigare i området, men med den nya ägaren som hyresvärd. 

Det nya ställverket i Grundfors har också monterats på flygplatsen. Två större linjebyggarföretag har hyrt både ytor och hangar för montering av delar till ställverket och sysselsatt 25-30 personer på plats.

Förhoppningen är att företag i området kan fortsätta dra nytta av etableringen och agera underentreprenörer och leverantörer i framtiden. Vill vi passa på att tacka tidigare hyresgäster för ett gott samarbete och önska dem fortsatt framgång.

Publicerad den 1 september 2023