Nyheter

Förtydligande om utsläpp i Badsjön

I media har det under fredag 18 augusti rapporterats om ett stort antal så kallade bräddningar där orenat avloppsvatten släppts ut i anslutning till badplatsen i Badsjön under 2021. Med anledning av denna rapportering vill vi göra ett förtydligande om vad som hänt. 

Bräddningen beror på att dagvatten (regn) från exempelvis hustak, har varit kopplat på kommunens avloppledningsnät. Stora nederbördsmängder leder till bräddning då pumparna inte hinner med att pumpa bort de volymer som kommer till pumpstationen.

På den här platsen så rinner det vatten som bräddar in i en dagvattenledning som går under mark förbi badsjön och släpps ut i älven. I artikeln nämns antalet bräddningar och det ser illa ut med över 3 000. Över 2 000 av dessa bräddningar skedde under fyra efterföljande dygn under november vilket innebär att det inte är stora volymer avloppsvatten som släppts i älven. Inget av detta vatten har släppts i eller kunnat nå Badsjön.

Under 2022 bräddades det totalt 58 gånger från den aktuella pumpstationen. Arbetet som pågår på Vallnäs är ett steg att minska volymerna dagvatten i avloppledningsnätet så att detta inte ska ske i framtiden.

Publicerad den 18 augusti 2023