Nyheter

Information om insamling av matavfall

Storumans kommun har sökt och blivit beviljad dispens från krav på separat insamling av bioavfall. Dispensen kan sökas i två år och gäller från 2024-01-01 – 2025 -12-31 och kommer att sökas för fler gånger.

Storumans kommun har som tidsplan att införa insamling av matavfall tidigast 2029-04-01. Dispensen gäller för både hushåll och verksamheter.

Skälen för att kommunen har ansökt om dispens är att en separat insamling inte ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan detta då vi är en glest befolkad kommun med långa transportavstånd. En annan viktig anledning är att det även skulle innebära oskäliga ekonomiska kostnader för hushållen.

Publicerad den 8 januari 2024