Nyheter

Nu är upphandlingen för ny turistinformation klar

Storumans kommun har upphandlat turistinformation för kommande år. Turistinformation är en tjänst som kommunen köper för att besökarna ska få tillgång till information, men den är även en resurs för företagare och lokalbefolkning.

– Vår kommun står inför en spännnade utveckling gällande besöksnäringen kommande år så från kommun lägger stor vikt på att detta ska bli så bra som möjligt både för näringen och för alla turister och besökare, säger Mona Olofsson på Näringslivskontoret som ansvarat för upphandlingen.

Turistinformation i Hemavan och Tärnaby

För Hemavan Tärnaby är det Hemavans Högfjällshotell som i samarbete med Tärnaby Fjällhotell kommer att bedriva verksamhet under åren 2023-2024. Hemavans Högfjällshotell AB vill bidra till en positiv utveckling av kommunen som besöksmål och att turismen ska öka i Storumans kommun.

Läs mer om turistinformationen i Hemavan och Tärnaby

Turistinformation i Storuman Lapland

För Storuman är det SB Turism i samarbete med Utsikten Activity som bedriver turistinformation för perioden 2023-2026. De kommer att fortsätta arbeta med att utveckla Storumans Turistinformation. Besökare samt lokalbefolkning ska få samma uppfattning och känsla oavsett hur dom möter Storumans turistinformation. Besökaren ska känna sig väntad och välkommen oavsett om de möter oss digitalt eller fysisk.

Stor vikt läggs på backoffice funktionen så att arbetet med den fysiska mottagningen ska bli enkelt med stödet som backofficearbetet ger. Besökaren ska känna sig väntad och välkommen oavsett om dom möter oss digitalt eller fysisk. Genom erfarenhet och sättet att arbeta med kontaktnät och olika samarbeten får vi ständiga uppdateringar om vad gäster efterfrågar och kan tänkas efterfråga, gällande information om vår destination, regionen och Sverige.

Vi arbetar lyhört och med ambitionen att alltid ha en nöjd besökare. Utvärdering av vårt sätt att ge information, digitalt, sociala medier och tryckt material sker kontinuerligt genom att följa upp antal besök på hemsida, aktiviteten på sociala medier och kommunikation och feedback från lokala företag, besökare, lokalbefolkning och beställaren.

Personliga möten på turistinformationen under öppettider, mail, meddelanden på sociala medier och telefonsamtal besvaras snarast möjligt. All information kring detta finns alltid uppdaterade på hemsida, anslag på dörren till turistinformationen och läggs ut på sociala medier. Informationen på webben ska vara uppdaterad och aktuell, besöksmål väl beskrivna.

Vi vill jobba med reportage för webben där utflyktsmål, boenden, aktiviteter och andra viktiga inslag i vårt område beskrivs. Sociala medier ska inspirera besökare likväl som bofasta att upptäcka vårt närområde. All insamling av information görs i samarbete och dialog med lokala aktörer i möten, personliga samtal, utskick, mail, meddelanden på olika sociala medier.

Vi vill arbeta på ett tillgängligt och inkluderande sätt för att få fler aktörer med oss i att gemensamt utveckla destinationen Storuman Lapland.Tanken är att hos lokala ortsbor / återvändare skapa en nyfikenhet och stolthet över den bygd vi lever och bor i och en vilja att dela med sig av till vänner, bekanta och besökare man möter. Vi vill inspirera människor att komma till vårt område och upptäcka de olika aktiviteter, platser och boenden som vi kan erbjuda.

Publicerad den 2 september 2022