Nyheter

Nu jobbar vi för ett bättre näringslivsklimat

Storuman

I förra veckan kom resultatet från årets mätning av Företagsklimatet kommit. Det är Svenskt Näringsliv som varje år skickar ut en enkät till ett antal utvalda företag. Resultatet sammanställs till en ranking och återigen ser vi ett försämrat resultat. Nu måste vi jobba tillsammans på bred front för att åstadkomma en förbättring.

Vi har sen tidigare påbörjat ett antal åtgärder för att ni företagare ska känna er nöjda med att driva företag i vår kommun. Ett blomstrande och rikt näringsliv är det viktigaste vi har för att kunna fortsätta att utveckla välfärd och service till er kommunbor. Här finns mycket att jobba på för oss. Ett näringslivsråd kommer bildas, sedan kommer vi bland annat jobba vidare med bemötande, information och attityden både i närtid och på längre sikt.

I företagsklimatundersökningen som publicerades den 24 maj har Storuman företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Storumans kommun 2023 har sjunkit från 3,0 till 2,9. Bland annat dialogen mellan företagen och kommunens beslutsfattare samt kommunens information till företagen är något företagen tycker ha försämrats.

– Resultatet är en besvikelse för oss alla som verkar för att främja företagsamheten i vår kommun. Vi behöver ett livskraftigt växande näringsliv som genererar arbetstillfällen och skatteunderlag för att finansiera vår gemensamma kommunala välfärd i form av bland annat skola och äldreomsorg. Att dialogen och informationen försämrats är självklart inte bra. Vi har efter ett politiskt beslut och samråd med näringslivsföreträdare kommit fram till att vi ska Inrätta ett näringslivsråd med representanter från näringslivet och kommunen för att förbättra dialogen och informationen, säger kommunstyrelsens ordförande Ulrik Dahlgren.

Även tillgången på arbetskraft med relevant kompetens är något företagen tycker också har försämrats. Kompetensförsörjningen är ett stort bekymmer för många aktörer i norra Sverige och för Storumans kommuns del måste vi se till att vara ett attraktivt val både för den som vill flytta hit men även för de som redan bor här och vill stanna kvar, men kanske med ett bättre boende.

– Fler bostäder som våra företag tycker kommunen ska prioritera är på gång med nyproducerade tomter för egnahem som snart ska släppas för försäljning i Hemavan. Kommunen och lokala näringslivet planerar också att tillsammans uppföra ett hyreshus med 27 lägenheter i Hemavan som också riktar sig till fastboende. Tomterna för egnahem på Solsidan med strandnära lägen ute på Saljesnäset i Storuman kommer att exploateras fram kommande år och ge ett viktigt tillskott av attraktiva tomter för fastboende i Storuman. Fler attraktiva bostäder är helt nödvändigt när vi måste attrahera ny arbetskraft till kommunen när nästan hela vår arbetsföra befolkning redan har ett arbete, säger koncernchef Peter Persson.

Tidigare i vår kom också resultatet från Insiktsmätningen som genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner bland de företag som haft ärenden hos kommunen. I Insiktsmätningens kundundersökning får kommunen återigen ett bra resultat och vi är totalt på plats 21 av 96 kommuner med ett Nöjd Kund Index (NKI) på 82. Detta är en förbättring jämfört med år 2021.

Resultat Företagsklimat Storuman