Nyheter

Nu söker vi kontaktpersoner

Nu söker vi personer för kontaktpersonsuppdrag i hela Storumans kommun. Kravet att du ska ha fyllt 18 år. Vi ser gärna att äldre personer söker. 

En kontaktperson är en medmänniska som har tid, tålamod och intresse att ge stöd till en enskild person. Kontaktpersonskapet är frivilligt och ska inte ses som en anställning. Kontaktperson räknas inte som personal utan ersättning regleras genom individuellt avtal.

Vad som förväntas av en kontaktperson är beroende av den hjälpsökandes behov. Några exempel kan vara att träffa den enskilde någon gång i veckan, ta en promenad tillsammans, fika, gå på bio eller göra någon annan aktivitet.

En kontaktperson har tystnadsplikt vilket innebär att den som har eller har haft ett uppdrag inte får berätta om den person som man är/har varit ett stöd för.

Läs mer om uppdraget

Vid intresse kontakta mottagningsenheten på Individ- och familjeomsorgen:
0951-140 22 vardagar kl 9.00-11.00, ej torsdagar eller via mail: mottagningsenheten@storuman.se

Publicerad den 21 december 2023